Inwestycje deweloperske

Budynki przy ul. Jaśminowej - Jakubowice Konińskie Kolonia.

Powierzchnia i rozmieszczenie pomieszczeń

Każdy z budynków ma 131,38 m2 licząc po podłogach. W każdym jest ten sam układ pomieszczeń i powierzchnia. Zestawienie powierzchni mierząc po posadzkach:

tabela1

tabela2

Rzuty pomieszczeń